A- חיבור מסגרת בתלייה עם סיליקון
אופן ההתקנה: קידוח בקיר ב4 נקודות, החדרת מוטות מתוברגים המרותכים למסגרת הפרופיל לחורים שנקדחו ומולאו בסילקון
D- חיבור משרבייה עם מסגרת מכופפת
אופן ההתקנה: סימון נקודות לקידוח ע"פ מיקום החריצים במשרבייה, התקנת דיבל פלסטיק וחיבור המשרבייה.
B- חיבור מסגרת באמצעות ברגים נסתרים
אופן ההתקנה: קידוח חורים בקיר/תיקרה על פי מיקום החורים במסגרת המשרבייה, התקנת דיבל פלסטיק, חיבורבאמצעות ברגים והסתרתם באמצעות פקק פלסטיק לכיסוי.
* יש לציין בסקיצת המשרבייהבאיזה דפנות לבצע את הקידוחים
*הפקקים מגיעים בצבעים לבן או שחור בלבד, יש לציין בהזמנה את הגוון הרצוי.
C- חיבור משרבייה עם רגליים באמצעות ברגים וכיסוי רוזטה
אופן ההתקנה: משרבייה בעלת רגליים מרותכות עם פלטקה ורוזטה בתחתית, סימון חורים, קידוח והחדרת דיבל מתאים, בחלק העליון יש להדביק רוזטה עם סיליקון לאחר חיבור הברגים . חשוב לציין לפני ייצור מידת אורך רגליים רצויות.

דוגמאות לחיבור

טופס הזמנת משרבייה