שלוחות מבוקשות 
 
טלפון רב קווי
 03-5582588

​פקס 03-5502363
מחלקת הזמנות שלוחה      110
מחלקת הנדסה שלוחה       105
הנהלת חשבונות שלוחה      111
יצור וביקורת איכות שלוחה  101