כיפוף - פריזמות 

20.806
835
10
15
20
40
100
200
400
50
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ
20.808
1670
10
15
20
40
100
200
400
835
50
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ
20.371
1200
10
15
20
40
100
200
365
400
835
50
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ
20.301
2035
10
15
20
40
100
200
500
835
835
50
מידות אורך פריזמה
  600kn/m
max
סה"כ
20.309
2035
10
15
20
40
100
200
365
400
835
50
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ
20.211
835
10
15
20
40
100
200
400
50
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ
20.212
835
10
15
20
40
100
200
400
50
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ
20.214
835
835
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ
20.350
910
10
15
20
40
100
200
285
370
540
50
מידות אורך פריזמה
  600kn/m
max
סה"כ