כיפוף - סכיני כיפוף  

11.145
2085
10
15
20
40
100
200
400
50
מידות אורך סכין
  1000kn/m
max
סה"כ
11.108
2085
10
15
20
40
100
200
400
835
415
50
מידות אורך סכין
  1000kn/m
max
סה"כ
10.504
2085
10
15
20
40
100
200
400
835
415
50
מידות אורך סכין
  500kn/m
max
סה"כ
11.670
835
835
מידות אורך פריזמה
  600kn/m
max
סה"כ
11.810
2035
10
15
20
40
100
200
365
400
835
50
מידות אורך פריזמה
  500kn/m
max
סה"כ
10.136
835
10
15
20
40
100
200
400
50
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ
11.600
2085
10
15
20
40
100
200
400
835
415
50
מידות אורך פריזמה
  1000kn/m
max
סה"כ