התקשר
phone4, phone, contact, telephone, support, call
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
אימייל
facebook4, facebook, social
פייסבוק
share2, share, social
שתף
התקשר

הנדון:בקשה ואישור משלוח של הזמנה 

ידוע לי כי נוהל קבלת סחורה בג'ט לייזר כולל ספירה ובדיקה וויזואלית של ההזמנה במפעל.
אנו ממליצים להגיע ולבדוק את התוצרת לפני כל בקשה למשלוח.
אם בכל זאת תבקש לשלוח את התוצרת ללא הגעה וספירה פיזית יש לאשר כי טופס זה מהווה
הסכמה בלתי חוזרת כי משלוח ללא בדיקה וויזואלית או כמותית של הסחורה 

הינה על אחריות המלאה של הלקוח בכל מקרה של אי התאמה כמותית או וויזואלית.
 
במשלוח טופס זה אנו מאשרים שבכל מקרה של מחלוקת, תעודת המשלוח שנמסרה לנהג תקבע את
המשלוח והתשלום עבורו.

* אישור זה הינו אישור מתחדש לכלל ההזמנות


בכבוד רב,

 ג'ט לייזר- תעשייה זיווד והנדסה

מחלקת תפ"י