פריסות וחישוב BD

לקוח יקר ,

על מנת לזרז את תהליך העבודה מצורפת טבלה והסבר כיצד לעדכן בתוכנת הסוליד (BD) 

יש לשלוח שרטוטי פריסה לפי הנתונים הנ"ל לשים לב לרדיוס הכיפוף + נתון BD לכל סוג ועובי חומר.

יש לשלוח PDF עם כל ההטלים כוללים מידות לביקורת איכות.

טבלת נתוני רדיוס ו BD לחומרים -נירוסטה וברזל

 D מרחק מינמלי מקצה כיפוף 36 30 23.5 21 13 9.6 7.3 6 4.8 3.6  מרחק  מינימלי מקצה כיפוף
 פריזמהV 60 50 40 35 22 16 12 10 8 6  
                          SMM
                   R1.5BD1.85 R0.8 BD 1.55 0.8
                2.4 R2.1  BD  R 1.3 BD 2.05  R 0.8 BD 1.8 1
                          R1.9 BD 2.6  R 1.2 BD 2.25   1.2
              R2.2 BD3.2 R1.6 BD 2.9  R 1 BD 2.6   1.5
          R4.6 BD 5.05   R2.8 BD 4.15 R1.8 BD 3.7  R 1.3 BD 3.45     2
          R3.5 BD 5.45  R2.4 BD 4.65         2.5
           R3.5 BD 5.95  R2 BD 5.25         3
        R6 BD 8.55              4
       R6.4 BD 10.1 R5.2 BD 9.55              5
    R 7.9 BD 12.3  R 5.6 BD 11.1               6
                 

 
  7
    R 6.6 BD 1.6                 8

הסבר כיצד לעדכן נתונים בתוכנת הסוליד