ריתוך

TIG - Tungsten Inert Gas ריתוך טיג
ריתוך באמצעות אלקטרודת טונגסטן היוצרת קשת חשמלית המוגנת על ידי גז ארגון מיונן, כאשר חומר המילוי מוגש מהצד, בדרך כלל ידנית על ידי המרתך. בגלל השימוש בגז למיסוך מפני חמצן, חומר המילוי אינו מצופה.אידיאלי לעבודות ריתוך בגיבוי גז ארגון, לנירוטה ואלומיניום , דקופירט , ברזל שחור.
 Point weldingריתוך נקודות (פונצ'וויס)
ריתוך נקודות היא שיטת ריתוך המבוססת על חימום מקומי בעזרת זרם חשמלי גבוה המוזרם לפרק זמן קצר דרך נקודת המגע בין שני הגופים המרותכים. בניגוד לרוב סוגי הריתוך החשמלי, בשיטה זו לא נעשה שימוש בקשת חשמלית, וכן אין שימוש בחומר מילוי.בריתוך נקודות נעשה שימוש בדרך כלל כאשר הגופים אותם מרתכים הם פחי מתכת כאשר העובי האפייני של הפח הוא בין 0.5 ל-3 מילימטר. בדרך כלל לחיבור שני פחים משתמשים במספר נקודות.  יתרונות ריתוך נקודות מתאים במיוחד לאוטומציה, וריתוך נקודות אוטומטי יכול להיות מהיר ובעל הדירות גבוהה.ללא קשת חשמלית וחומר מילוי תהליך הריתוך נקי באופן יחסי.תהליך ייצור זול.לאחר קביעת הפרמטרים הנכונים על ידי בעל מקצוע, ביצוע התהליך הוא מכני ואינו דורש מיומנות גבוהה.
mig co2 ריתוך מיג
חוט רציף שמהווה את חומר המילוי וקשת חשמלית שמוכנסת דרך הידית (המוגנת על ידי גז ארגון או CO2) הם הבסיס לריתוך MIG, ולכן רתכת מיג נקראת גם רתכת CO2. הוא יכול להיות סמי- אוטומאטי, או אז הרתך יצטרך לאחוז בידית, והחוט יוזן על ידי מכונה,  ניתן לחלק את הסוגים השונים של ריתוך המיג בהתאם לאופן העברתה של הקשת: קצר, פולסים, התזה או טיפות, בהתאם  לכיווני החשמל ולסוגי הגז. בחירת סוג הריתוך ע"פ סוג החלק, חומר הגלם והדרישות ההנדסיות המוגדרות ע"י מחלקת ההנדסה.
Nut welding ריתוך קשיחים
ריתוך קשיחים זו שיטה מצויינת עבור ריתוך נקי חזק ומדוייק. אביזרי החיבור הינם אומים נטים וקשיחים מסוגים שונים, בשיטה זו אנו משתמשים כדי לחבר קשיחים או פינים למתכות כגון אלומיניום , נירוסטה וברזל למקומות שהגישה בהחדרת קשיחים בלתי אפשרית . בטכנולוגיה זו האפשרויות רבות ומגוונות.